bb3f3ae74bef1feaaf1dcd8455cc89ad

در راستای انجام ماموریت های موسسه پژوهشی مدیریت مدبر که دارای مجوز رسمی فعالیت از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و بر اساس سالها سابقه پژوهشی بنیانگذاران و همکاران آن شکل گرفته و در این میان اجرای موفق دهها طرح پژوهشی در حوزه های مختلف سازمان و مدیریت برای بسیاری از وزارتخانه ها، سازمانها، شرکتها، بانکها و صنایع بزرگ کشور از جمله وزارت صنایع، وزارت تعاون، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شهرداری تهران، شهرداری اهواز، شرکت هتلهای پارسیان، بانک مسکن، شرکت های گاز استانی، شرکت آب منطقه ای کرمان، استانداری کرمان و … را در رزومه خود دارند. با کمال افتخار آمادگی این موسسه را برای انعقاد تفاهم نامه همکاری فی مابین و انعقاد قرارداد اجرای طرح پژوهشی در حوزه های مختلف مدیریت و سازمان مانند تدوین شرح وظایف، تعیین اثربخشی سیستم های اطلاعاتی، نیازسنجی آموزشی، اثربخشی آموزشی، مهندسی مجدد فرایندهای کاری، رضایت سنجی از کارکنان، مشتریان و ذی نفعان و برگزاری کارگاهها و دوره های آموزشی کوتاه مدت و دیگر زمینه های مرتبط را اعلام می نماید.